Κάμερα Μετεώρων

Live εικόνα των Μετεώρων όπως φαίνονται από το κέντρο της Καλαμπάκας.

Στατική Εικόνα ανά 1 λεπτό
OneLineExample
Time Lapse Καλαμπάκα