Τοποθετήστε τη δίκη σας livecam για την προβολή της τουριστικής περιοχής σας

Προβολή της τουριστικής περιοχής σας

Αναδείξτε την φυσική ομορφιά του τόπου σας σε όλο τον κόσμο προσθέτοντας μια livecam από την οποία θα έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος με ζωντανή ροή όλο το 24ωρο μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Έγκαιρη πρόληψη καιρικών φαινομένων

Προσθέτοντας μια livecam μπορείτε να παρακολουθείτε 24/7 τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν εκείνη την στιγμή με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από την φόρμα επικοινωνίας ή στο 6993571116 για την τοποθέτηση ή για την ένταξη υπάρχουσας κάμερας στο δίκτυο μας.

Οι κάμερες που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα meteoracam.gr δεν αποτελούν ιδιοκτησία της και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η υπ'αριθμ. 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους, ενώ δεν έχουν σκοπό την οποιαδήποτε αναφορά και επεξεργασία σε πρόσωπα, αριθμούς πινακίδων οχημάτων και λοιπά προσωπικά δεδομένα. Οι ιδιοκτήτες-χειριστές των καμερών οφείλουν να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις και τους κανόνες της παρούσας ιστοσελίδας, άλλως φέρουν πλήρως την ευθύνη και τις έννομες συνέπειες. Με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, επιλέγουμε οι κάμερες που μας παρέχονται από το κοινό να είναι αυστηρά καιρικές ή προβολής τοπίων φυσικής ομορφιάς.