Στείλε την εικόνα σου

Στείλε την εικόνα από τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή σου

[wordpress_file_upload forcefilename=”true” notify=”true” notifyrecipients=”%useremail%” notifymessage=”Αυτό είναι ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα για να σας ενημερώσει ότι απεστάλη ένα νέο αρχείο από %userdata1%.” attachfile=”true” userdatalabel=”Email:|t:email|s:left|r:1|a:0|v:1|p:right|d:|g:0/Checkbox|t:date|s:left|r:0|a:0|p:right|d:|f:”]