ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δεδομένα μετεωρολογικού σταθμού από το meteolive.gr